Samarbejdspartnere

Dansk Råd for Genoplivning samarbejder med en række partnerne om projekter inden for genoplivning-, hjertestop- og strokeområdet. 

TrygFonden

Dansk Råd for Genoplivning har et mangeårigt samarbejde med TrygFonden og har siden 2010 haft et strategisk samarbejde om kapacitetsopbygning af DRG på genoplivningsområdet og siden 2018 et samarbejde på strokeområdet.

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning indgik i 2018 en samarbejdsaftale, der gør det muligt at udvikle og gennemføre en række fælles aktiviteter og i større omfang nyttiggøre de to råds kompetencer og ekspertise.

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning har siden 2017 samarbejdet om Giv Liv projektet, der har en ambition om at gøre genoplivning til en folkesag og sikre, at alle kan træde til og handle i tilfælde af hjertestop. 

European Resuscitation Council, ERC

Dansk Råd for Genoplivning er det nationale råd under det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council – ERC).

Resuscitation Academy Foundation

Resuscitation Academy arbejder med implementering af effektive programmer til at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital. Dansk Råd for Genoplivning implementerede Resuscitation Academy i Danmark i 2017 med støtte fra TrygFonden. 

Læs mere om Resuscitation Academy i Danmark

Global Resuscitation Alliance, GRA

Det globale netværk består af anerkendte, internationale organisationer, ambulancetjenester og førende eksperter inden for genoplivning. GRA fokuserer på at samarbejde om at gennemføre best practice og har udviklet ti trin til at øge overlevelsen efter hjertestop. 

Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA)

Dansk Råd for Genoplivning indgår i REHPA’s referencegruppe for at bidrage til arbejdet for, at flest mulig genoplives efter hjertestop og at livet efter genoplivning bliver bedst muligt.

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM)

Dansk Råd for Genoplivning har indgået et samarbejde med det videnskabelige tidsskrift SJTREM. Tidsskriftet udgiver artikler med den nyeste forskning inden for akutmedicin, traume og genoplivning på det præhospitale område.

Læs mere om SJTREM