Om Dansk Råd for Genoplivning

Dansk Råd for Genoplivning, DRG, arbejder for at forbedre erkendelse, behandling, overlevelse og livskvalitet efter pludseligt uventet hjertestop og stroke.

DRG er en tværfaglig organisation, der består af ca. 25 medlemsorganisationer, herunder syv lægevidenskabelige selskaber, de fem regionale akutberedskaber og en række andre organisationer med interesse og specialviden inden for basal og avanceret hjertelungeredning og stroke. 

 

DRG’s formål er, at flere overlever pludseligt, 
uventet hjertestop og stroke til et godt liv

 

DRG har et virke med tre retninger:

  • At flere danskere træder til med hjertelungeredning og brug af hjertestarter/AED ved pludseligt hjertestop uden for hospital og flere danskere kender symptomerne på stroke og reagerer på dem ved at ringe 1-1-2

  • At den nyeste viden om genoplivning og stroke er tilgængelig for såvel fagprofessionelle som for den brede danske befolkning

  • At undervisning i genoplivning følger ERC’s guidelines og lever op til de pædagogiske principper, der er defineret af ERC

Dansk Råd for Genoplivning er det nationale råd under det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council – ERC).