Pit Crew Model

Pit Crew Modellen er et nationalt princip for samarbejde ved hjertestop udenfor hospital i Danmark. Pit Crew er et begreb, der anvendes til at beskrive et optimeret og koreograferet samarbejde med henblik på at yde en effektiv genoplivningsindsats. 

Modellen indeholder en zone-inddeling omkring patienten, hvor hver zone indeholder en række prioriterede opgaver. Antallet af zoner, der kan besættes, udvides i takt med, der tilgår flere ressourcer til behandlingen. Princippet kan siges at anvende en 4x4x4 tilgang; 4 zoner med hver 4 opgaver, som optimalt udføres af mindst 4 personer.

Pit Crew Modellen er udarbejdet af Dansk Råd for Genoplivning, repræsentanter fra de fem præhospitale organisationer, Hovedstadens Beredskab og Falck. Modellen blev godkendt af de præhospitale direktioner i oktober 2021 og revideres årligt.

Læs mere om Pit Crew Modellen her eller se undervisningsfilmene herunder. Undervisningsfilmene er støttet af TrygFonden.

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Alle zoner

Alle zoner med en læge til stede