Pit Crew Model

Pit Crew Modellen er et nationalt princip for samarbejde ved hjertestop udenfor hospital i Danmark. Pit Crew er et begreb, der anvendes til at beskrive et optimeret og koreograferet samarbejde med henblik på at yde en effektiv genoplivningsindsats. 

Modellen indeholder en zone-inddeling omkring patienten, hvor hver zone indeholder en række prioriterede opgaver. Antallet af zoner, der kan besættes, udvides i takt med, der tilgår flere ressourcer til behandlingen. Princippet kan siges at anvende en 4x4x4 tilgang; 4 zoner med hver 4 opgaver, som optimalt udføres af mindst 4 personer.

Pit Crew Modellen er udarbejdet af Dansk Råd for Genoplivning, repræsentanter fra de fem præhospitale organisationer, Hovedstadens Beredskab og Falck. Modellen blev godkendt af de præhospitale direktioner i oktober 2021 og revideres årligt. Pit Crew Modellen er en udspringer af Resuscitation Academy, Denmark.

Læs mere om Pit Crew Modellen her eller se undervisningsfilmene herunder. Undervisningsfilmene er støttet af TrygFonden.

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Alle zoner

Alle zoner med en læge til stede