Livet efter hjertestop

Flere og flere mennesker overlever i dag et hjertestop i Danmark, men for mange kan det være svært at fortsætte det liv, de levede før hjertestoppet. 

Rehabilitering med fokus på livskvalitet for hjertestopoverlevere

REPHA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) tilbyder et gruppebaseret rehabiliteringsophold for hjertestopoverlevere og deres pårørende, som stadig har følger af det og som har brug for viden og inspiration til at komme videre i livet efter hjertestop. Målet med opholdet er at hjælpe hjertestopoverleveren og de nære pårørende til et godt liv med færrest mulige følger efter hjertestoppet. Det er gratis at deltage. 

Du kan læse mere om opholdet i deres folder og brochure og på REHPAs hjemmeside. 

Hvor mange overlever hjertestop?

Tal fra Dansk Hjertestopregister 2020 viser, at 14 pct. overlever hjertestop uden for hospital. Det er en firedobling siden 2001, hvor kun 3,9 pct. overlevede et hjertestop uden for hospital. Læs mere her.