Politiske notater

Dansk Råd for Genoplivning (DRG) arbejder for en permanent forankring og varig offentlig medfinansiering af DRGs nuværende aktiviteter og til udviklingen af nye aktiviteter. Det er nødvendigt for at sikre at DRG fortsat kan udbrede ny viden, rådgivning og information til såvel sundhedsprofessionelle som til danskerne på hjertestop- og strokeområdet.

Læs mere i vores notat og faktaark.

Se også Dansk Råd for Genoplivnings åbne brev til Sundhedsstrukturkommisionen.

DRG mener

Fravalg af genoplivning

DRG mener, at fravalg af genoplivning bør ske på et oplyst grundlag. Ligeledes er det vigtigt at oplyse borgerne om, at de fortsat skal træde til ved hjertestop uden for hospital.
Læs mere i DRGs holdningspapir

Grønne blink på frivilliges biler

DRG mener ikke, at det skal være muligt for frivillige at anvende grønne blink på deres biler, når de kører til akutte situationer.

Læs mere i DRGS holdningspapir