Kurser for fagfolk

På denne side har vi samlet en oversigt over forskellige kurser for fagfolk, heriblandt HLR-AED kursus og ALS kursus.

Spørgsmål vedrørende kurser til fagfolk kan rettes til sekretariatet for ERC-kurser. Hvis du vil have besked, når der bliver oprettet nye ERC-kurser for sundhedsprofessionelle, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet for ERC-kurser.

Målgruppen for HLR-AED-kurser er alle, som vil være klar til at træde til med genoplivning, hvis de bliver vidne til et hjertestop. 

Kursusindhold
Kurset starter med en kort orientering om formålet og baggrunden med undervisningen. Herefter foregår kurset som praktisk undervisning, hvor du lærer at konstatere om, en person er bevidstløs og har hjertestop. Du lærer at give hjertemassage med høj kvalitet og kunstigt åndedræt og at bruge en hjertestarter (AED). Sidst på kurset lærer du at lægge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje og håndtere en person med et fremmedlegeme i luftvejen. 

Efter bestået kursus vil du modtage et elektronisk certifikat i basal genoplivning fra det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC. Beviset er gyldigt i 2 år. Kurses afvikles på én dag og varer fire timer. 

Kursustilmelding
Dansk Råd for Genoplivning (DRG) samarbejder med udbydere af HLR-AED-kurset. Tilmelding sker direkte hos kursusudbyderne.

Målgruppen for ILS-kurser er læger, sygeplejersker, ambulancepersonale og andet personale, der indgår i den initiale behandling af hjertestop. Alle der i deres daglige arbejde kan komme ud for hjertestop patienter, vil have udbytte af kurset.

Kursusindhold
På kurset læres og trænes en systematisk tilgang og behandling af kritisk syge patienter med hjertestop. Kurset gør deltagerne i stand til at erkende, når en patient er akut syg og behøver akut hjælp og at handle tidligt, herunder at påbegynde hjertelungeredning og træne brug af hjertestarter eller manuel defibrillator. Kurset har særlig fokus på at træne teamsamarbejde og kommunikation.

Undervisningen er interaktiv og simulationsbaseret, og det forventes, at deltagerne har viden og erfaring med basal hjertelungeredning. En lærebog er inkluderet i kursusafgiften. Den gennemgår kort og pædagogisk den relevante teori. Forud for kurset skal en obligatorisk multiple-choice-test på dansk gennemføres som forberedelse til kurset. Det forventes, at alle deltagere har gennemført denne og møder velforberedte til kurset. Der er ingen afsluttende prøve på kurset, men kursisterne vurderes løbende. Kurset afvikles på én dag med ca. 7 timers undervisning fraregnet pauser.

Kursustilmelding
Der afholdes ILS-kurser som åbne kurser for hospitals- og ambulancepersonale på Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital. Tilmelding sker via kursuskalenderen på ERC’s hjemmeside.

ILS-kurser afholdes efter behov som lukkede kurser rundt om i landet til specifikke målgrupper. Hvis et målrettet kursus har interesse, kan der rettes henvendes til ERC-sekretariatet.

Pris for deltagelse på et ILS-kursus er 4.000 kr. Prisen inkluderer ERC’s Immediate Life Support provider manual, forplejning i løbet af kurset samt et ERC kursusbevis ved bestået kursus. Tilmelding anses først som bindende ved betaling, som skal finde sted inden for ti dage. 

Framelding, refusion af kursusgebyr
Refusion af kursusgebyret kan kun finde sted ved framelding senest 8 uger før kursets start. Der tilbydes ikke erstatningskursus. Samme regler gælder ved sygdom.

Målgruppen for ALS-kurser er primært læger, sygeplejersker og ambulancepersonale, der har ansvaret for behandling af kritisk syge patienter og genoplivning af patienter. 

Kursusindhold
På kurset trænes og læres en systematisk tilgang til kritisk syge patienter med hjertestop eller tilstande med truende hjertestop. Undervisningsformen har fokus på teamsamarbejde og kommunikation.

Undervisningen er interaktiv og simulationsbaseret, og viden om og erfaring med hjertelungeredning er en forudsætning for kursustilmelding. En e-lærebog er inkluderet i kursusafgiften. Den gennemgår kort og pædagogisk den relevante faglige baggrund for hjertelungeredning og tilgrænsende akutte områder. Forud for kurset skal en obligatorisk multiple-choice-test gennemføres som forberedelse til kurset. Det forventes, at alle deltagere har gennemført denne og møder velforberedte til kurset. Kurset er intensivt og afvikles over to dage med i alt 20 timers undervisning. Undervisningen afsluttes med  en praktisk test. Testen er en bedømmelse af rollen som teamleder af et hjertestophold. Teammedlemmerne må under testen ikke hjælpe kursisten, der bedømmes som teamleder.

Kursustilmelding
Der afholdes ALS-kurser tre faste steder i Danmark

  • Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Herlev Hospital
  • MidtSim, Aarhus Universitetshospital, Skejby
  • Undervisningsafdelingen, Slagelse Sygehus
 

Tilmelding til et ALS-kursus sker via kursuskalenderen på ERC’s hjemmeside.

Pris for deltagelse på et ALS-kursus er 9.000 kr. Prisen inkluderer ERC’s Advanced Life Support provider e-manual, forplejning i forbindelse med kurset, en fælles kursusmiddag samt et ERC-certifikat ved bestået eksamen. Tilmelding anses først som bindende ved betaling, som skal finde sted inden for ti dage.

Framelding, refusion af kursusgebyr
Refusion af kursusgebyret kan kun finde sted ved framelding senest 12 uger før kursets start. Der tilbydes ikke erstatningskursus. Samme regler gælder ved sygdom.

Målgruppen for EPALS-kurser er primært anæstesilæger, anæstesisygeplejersker, pædiatere, neonatologer og sygeplejersker på børneafdelinger og neonatalafdelinger.

Kursusindhold
På kurset trænes og læres en systematisk tilgang til og håndtering af det kritisk syge barn samt genoplivning af nyfødte og større børn. Praktiske færdigheder i basal og avanceret genoplivning trænes, bedste evidensbaserede retningslinjer gennemgås og indarbejdes i scenarier og teamwork trænes i “full-scale” scenarier.

Undervisningen er interaktiv med vægt på høj deltageraktivitet. Forud for kurset skal gennemføres e-læringsmodel med interaktive sessioner. Kurset afsluttes med vurdering af deltagerne med en teoretisk og en praktisk eksamen. Kurset strækker sig over to dage med i alt 20 timers undervisning.  

Kursustilmelding
Der afholdes EPALS-kurser over hele landet og tilmelding sker via kursuskalenderen på ERC’s hjemmeside.

Pris for deltagelse på et EPALS-kursus er 9.000 kr. Prisen inkluderer ERC’s European Paediatric Life Support provider e-manual, forplejning i forbindelse med kurset, en fælles kursusmiddag samt et ERC-certifikat ved bestået eksamen. Tilmelding anses først som bindende ved betaling, som skal finde sted inden for ti dage.

Framelding, refusion af kursusgebyr
Refusion af kursusgebyret kan kun finde sted ved framelding senest 12 uger før kursets start. Der tilbydes ikke erstatningskursus. Samme regler gælder ved sygdom.

Målgruppen for ETC-kurser er kirurger, anæstesilæger og sygeplejersker, som i det daglige har omgang med traumepatienter.

Kursusindhold
På kurset trænes og læres samarbejde og håndtering af traumepatienten ved modtagelse og behandling på hospital. Kurset er et nyt koncept, som både dækker kommunikation i teamet og visse kliniske færdigheder Der forudsættes kendskab til avanceret genoplivning, og kurset kan med fordel tages efter gennemført ALS-kursus.

Undervisningen foregår i hold à 4 personer med i alt 30 simulationer af traumemodtagelser, og der er kun 2 forelæsninger. Undervisningen løber over 2,5 dag og afsluttes med praktisk test.

Kursustilmelding
Der afholdes ETC-kurser på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital. Tilmelding sker via kursuskalenderen på ERC’s hjemmeside. 

Pris for deltagelse på et ETC-kursus er 12.500 kr. Prisen inkluderer ERC’s European Trauma Course manual, forplejning i forbindelse med kurset, en fælles kursusmiddag og ERC-certifikat.