Videnskabelige aktiviteter

Dansk Råd for Genoplivning afholder og deltager hvert år en række videnskabelige aktiviteter inden for genoplivningsområdet. Nedenfor kan du læse om de aktiviteter, der afvikles hvert år. 

Hvert år afholder Dansk Råd for Genoplivning sammen med TrygFonden og Dansk Førstehjælpsråd Genoplivningskonferencen. Dagen samler undervisere, forskere, studerende og andre med interesse for genoplivning til en dag fyld med oplæg om den nyeste forskning, diskussioner og netværk.

Nedenfor kan du læse om de planlagte og afholdte konferencer, se programmet og oplægsholdere:

Dansk Råd for Genoplivning driver Resuscitation Academy Denmark sammen med direktionerne i de fem præhospitale organisationer i Danmark. Målet for Resucitation Academy Denmark er at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital ved at gennemgå de 10 programmer, som Global Resuscitation Alliance, GRA har defineret i “Ten Programs to Improve Cardiac Arrest Survival” og implementere relevante elementer i den præhospitale praksis i Danmark. Resuscitation Academy Denmark er støttet af TrygFonden.

Redskaber til implementering
Resuscitation Academy Denmark skaber rammerne for et beslutningsdygtigt forum på øverste direktions- og ledelsesniveau på tværs af de fem regioners akutberedskaber og ambulanceoperatører, der mødes regelmæssigt for at præsentere den nyeste internationale viden på genoplivningsområdet, udveksle status og erfaringer med regionale præhospitale udviklingsinitiativer og sikre støtte til videreudvikling i akutberedskaberne.

Konceptet bygger på at dele bedste praksis i de danske regionale akutberedskaber og støtte den lokale implementering af tiltag til monitorering og udvikling på det præhospitale område. Derudover får deltagerne inspiration udefra for derefter at tilpasse egen praksis. Internationale, akutmedicinske eksperter bidrager desuden med den nyeste viden og demonstrerer den bedste praksis inden for præhospital behandling af hjertestop uden for hospital.

Nedenfor kan du læse programmet fra tidligere afholdte arrangementer:

Stroke Academy bygger på det koncept, der er udviklet i Resuscitation Academy. Resuscitation Academy har i hjertestopsammenhænge ført til et tæt samarbejde i Danmark mellem de præhospitale organisationer og en lang række interessenter. Det har resulteret i en række initiativer, som samlet set har ført til en firedobling i overlevelsen efter hjertestop de seneste 20 år.

Vi er i gang med et 3-årigt forløb i Stroke Academy, hvor alle væsentlige interessenter er inviteret til at bidrage med det formål sammen at løfte strokeområdet på samme måde, som vi tidligere har gjort det med hjertestopoverlevelsen. Stroke Academy bygger på ”10 steps to improve stroke survival” fra Utstein Recommendation on emergency stroke care.

Nedenfor kan du læse programmet fra tidligere afholdte arrangementer:

 

Det Europæiske Råd for Genoplivning afholder hvert år en kongres, der samler internationale forskere, ph.d.-studerende, forhandlere og andre aktører inden for genoplivningsområdet til udveksling af erfaringer, idéer og aktiviteter på området. Dansk Råd for Genoplivning plejer at være repræsenteret ved kongressen. 

Du kan holde dig opdateret om kommende kongresser på ERC’s hjemmeside 

Hvert år er the European EMS Leadership Network vært for en Europæisk EMS-konference i en europæisk by, der samler de forskellige faggrupper inden for det akutmedicinske og præhospitale område for videndeling. 

Dansk Råd for Genoplivning deltager hvert år for at blive klogere på den nyeste internationale viden inden for behandling af hjertestop og stroke. 

Læse mere om European EMS Congress