Bestyrelsen

_SVA1560

Formand
Christina Rostrup Kruuse
Dansk Neurologisk Selskab


_SVA1250

Næstformand
Sebastian Wiberg

Dansk Råd for Genoplivning

Afgående Formand
Kasper Karmark Iversen

Dansk Cardiologisk Selskab

_SVA1235

Bestyrelsesmedlem
Lars Bredevang Andersen
Præhospitalt Center,
Region Sjælland

Christian Hassager

Bestyrelsesmedlem
Christian Hassager
Dansk Cardiologisk Selskab

_SVA1488

Bestyrelsesmedlem
Teis Krag
Falck Danmark A/S

Jens Roland

Repræsentant
Jens Roland Hansen

_SVA1603

Repræsentant
Grethe Thomas
TrygFonden

_SVA1342

Repræsentant
Freddy Lippert

stine

Observatør
Stine Strandkjær
Dansk Råd for Genoplivning

Sekretariatet i DRG

Du er velkommen til at kontakte Dansk Råd for Genoplivning via rådets sekretariat,
herunder officielle henvendelser til rådet: 

Dansk Råd for Genoplivning
Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
info@genoplivning.dk

CVR-nr: 34 67 34 46

_SVA3189

Cille Aggerbeck Iversen
Projektleder

Cille er uddannet folkeskolelærer og cand.soc. fra Aalborg Universitet. Cille arbejder primært med Dansk Råd for Genoplivnings projekt på skoleområdet med fokus på sundhed, genoplivning og stroke for elever i 6.-8. klasse.

Tlf.  60 78 64 60
cille@genoplivning.dk

_SVA3117

Jacquelina Blume
Administrativ medarbejder

Jacquelina er uddannet kontorfunktionær med speciale i offentlig administration i Sundhedsstyrelsen. Jacquelina er blandt andet ansvarlig for bogføring og administrative opgaver. 

Tlf.  60 78 57 60
jacquelina@genoplivning.dk

Karen 3

Karen Linding Thomsen (På barsel)
Projektleder

Karen er uddannet sygeplejerske og cand.scient.san.publ. ved Syddansk Universitet. Karen arbejder bl.a. med at opbygge kampagneindsatser på stroke- og hjertestopområdet samt koordinering af Stroke Academy, Denmark og Resuscitation Academy, Denmark.

Laura 2

Laura Brandt Larsen
Projektmedarbejder

Laura er uddannet cand.comm. i kommunikation og virksomhedsstudier.
Laura er blandt andet ansvarlig for ERC-kurserne.

Tlf. 60 78 49 60
laura@genoplivning.dk

Naja 2

Naja Glavind Fleckner
Projektleder

Naja er uddannet cand.ling.merc i Multikulturel Kommunikation i Organisationer ved Copenhagen Business School. Naja arbejder bl.a. med koordinering af Hjertestarterdagen og Hjertesikker Zone.

Tlf. 60 78 59 60
naja@genoplivning.dk

stine

Stine Strandkjær
Sekretariatschef

Stine er cand.scient.pol. med en faglig baggrund inden for ledelse, organisationsudvikling, analyser og sekretariatsbetjening. Stine står for den daglige udvikling og drift af DRG’s sekretariat.

Tlf. 28 57 06 77
stine@genoplivning.dk

DRG's ekspertgruppe

Ekspertgruppen er stiftet i 2021 som DRG’s videnskabelige og faglige rådgivningsgruppe ved afklaring af spørgsmål inden for genoplivning og førstehjælp. Ekspertgruppen supplerer DRG’s styregruppe for stroke og den borgerrettede indsats Red Hjernen.

Styregruppen bemandes med interessenter og nøglepersoner bestående af:

Anne Lippert
Læge, Ekstern konsulent
Fagområde: Education og den pædagogiske tilgang

Asger Granfeldt
Lektor, læge, ph.d, dr. med.
Intensiv, Aarhus Universitetshospital
Fagområde: Post resuscitation og Basic Life Support

Carolina Malta Hansen
Læge, ph.d, post.doc. 
Rigshospitalet og Region Hovedstadens Akutberedskab
Fagområde: Førstehjælpere

Christian Hassager
Professor
Rigshospitalet
Fagområde: Post resuscitation care, intensivområdet, prognosticering

Christina Rostrup Kruuse
Professor, overlæge
Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Stroke og akut neurologi

Claus Ziegler Simonsen
Professor, overlæge, ph.d.
Aarhus Universitet
Fagområde: Stroke

Fredrik Folke
Overlæge, ph.d., klinisk professor ved Københavns Universitet
Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Brug af hjertestarter, hjertestop og genoplivning

Jens Roland
Formand for DRG’s styregruppe for HLR-AED kurser i Danmark
Fagområde: Basic life support, BLS

Jens Rosenberg
Overlæge, ph.d.
Amager Hvidovre Hospital, Medicinsk afd. i Glostrup
Fagområde: Advanced life support, ALS

Karen Ægidius
Overlæge, ph.d.
Odense Universitetshospital
Fagområde: Stroke og akut neurologi

Lars W. Andersen
Læge, lektor
Aarhus Universitetshospital
Fagområde: Forskning, epidemiologi

Marguerite Ellekvist
Uddannelsesansvarlig overlæge
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret
Fagområde: Børn, børneanæstesi

Ove Gaardboe
Overlæge, ekstern konsulent
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Fagområde: Etik, end-of-life care og patientsikkerhed

Theo Walther Jensen
Læge, forsker
Region Hovedstadens Akutberedskab og Præhospitalt Center, Region Sjælland
Fagområde: Førstehjælp