Bestyrelsen

_DSC2745

Forperson
Christina Rostrup Kruuse
Dansk Neurologisk Selskab

 

_SVA1250

Tiltrædende forperson og næstforperson
Sebastian Wiberg
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

_DSC2641

Bestyrelsesmedlem
Claus Ziegler Simonsen

_DSC2686

Bestyrelsesmedlem
Fredrik Folke
Region Hovedstadens Akutberedskab

_SVA1235

Bestyrelsesmedlem
Lars Bredevang Andersen
Præhospitalt Center,
Region Sjælland

Marie Juhl Toft

Bestyrelsesmedlem
Marie Juhl Toft
Førstehjælp for Folkeskoler

_SVA1342

Repræsentant
Freddy Lippert

_SVA1603

Repræsentant
Grethe Thomas
Trygfonden

Jens Roland

Repræsentant
Jens Roland Hansen

Sekretariatet i DRG

Du er velkommen til at kontakte Dansk Råd for Genoplivning via rådets sekretariat,
herunder officielle henvendelser til rådet: 

Dansk Råd for Genoplivning
Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
info@genoplivning.dk

CVR-nr: 34 67 34 46

_SVA3189

Cille Aggerbeck Iversen
Senior Projektleder

Cille er uddannet lærer og cand. soc. fra Aalborg Universitet. Cille er ansvarlig for Dansk Råd for Genoplivnings indsats på skoleområdet med fokus på undervisning i livreddende førstehjælp og stroke for elever i 6.-8. klasse.

Tlf.  60 78 64 60
cille@genoplivning.dk

Ditte

Ditte Ørsted Johansen
Projektmedarbejder

Ditte er uddannet cand.mag i Retorik ved Københavns Universitet. Ditte arbejder med ERC-kurser, kommunikation på sociale medier samt koordinering af digitale foredrag om stroke.

Tlf. 60 78 49 60
ditte@genoplivning.dk

_SVA3117

Jacquelina Blume
Administrativ medarbejder

Jacquelina er uddannet kontorfunktionær med speciale i offentlig administration i Sundhedsstyrelsen. Jacquelina er blandt andet ansvarlig for bogføring og administrative opgaver. 

Tlf.  60 78 57 60
jacquelina@genoplivning.dk

Karen 3

Karen Linding Thomsen
Senior Projektleder

Karen er uddannet sygeplejerske og cand.scient.san.publ. ved Syddansk Universitet. Karen arbejder bl.a. med at opbygge kampagneindsatser på stroke- og hjertestopområdet samt koordinering af Stroke Academy, Denmark og Resuscitation Academy, Denmark.

Tlf.  29 80 19 91
karen@genoplivning.dk

Laura 2

Laura Brandt Larsen (på barsel)
Kommunikationsmedarbejder

Laura er uddannet cand.comm. i kommunikation og virksomhedsstudier ved Roskilde Universitet.
Laura er bl.a. ansvarlig for ERC-kurserne, kommunikationen på de sociale medier samt koordinering af Hjerneugen. 

Naja 2

Naja Glavind Fleckner
Senior Projektleder

Naja er uddannet cand.ling.merc i Multikulturel Kommunikation i Organisationer ved Copenhagen Business School. Naja arbejder bl.a. med koordinering af Hjertestarterdagen og Hjertesikker Zone.

Kontaktes kun via mail/teams i perioden:
uge 27 – uge 30
naja@genoplivning.dk

_DSC2767

Stine Strandkjær
Direktør

Stine er cand.scient.pol. med en faglig baggrund inden for ledelse, organisationsudvikling, analyser og sekretariatsbetjening. Stine står for den daglige udvikling og drift af DRG’s sekretariat.

Tlf. 28 57 06 77
stine@genoplivning.dk

DRG's ekspertgruppe

Ekspertgruppen er stiftet i 2021 som DRG’s videnskabelige og faglige rådgivningsgruppe ved afklaring af spørgsmål inden for genoplivning og førstehjælp. Ekspertgruppen supplerer DRG’s styregruppe for stroke og den borgerrettede indsats Red Hjernen.

Styregruppen bemandes med interessenter og nøglepersoner bestående af:

Anne Lippert
Læge, Ekstern konsulent
Fagområde: Education og den pædagogiske tilgang

Asger Granfeldt
Lektor, læge, ph.d, dr. med.
Intensiv, Aarhus Universitetshospital
Fagområde: Post resuscitation og Basic Life Support

Carolina Malta Hansen
Læge, ph.d, post.doc.
Rigshospitalet og Region Hovedstadens Akutberedskab
Fagområde: Førstehjælpere

Christian Hassager
Professor
Rigshospitalet
Fagområde: Post resuscitation care, intensivområdet, prognosticering

Christina Rostrup Kruuse
Professor, overlæge
Rigshospitalet
Fagområde: Stroke og outcome

Claus Ziegler Simonsen
Professor, overlæge, ph.d.
Aarhus Universitet
Fagområde: Stroke

Fredrik Folke
Overlæge, ph.d., klinisk professor ved Københavns Universitet
Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Brug af hjertestarter, hjertestop og genoplivning

Jens Roland
Formand for DRG’s styregruppe for HLR-AED kurser i Danmark
Fagområde: Basic life support, BLS

Jens Rosenberg
Overlæge, ph.d.
Amager Hvidovre Hospital, Medicinsk afd. i Glostrup
Fagområde: Advanced life support, ALS

Lars W. Andersen
Læge, lektor
Aarhus Universitetshospital
Fagområde: Forskning, epidemiologi

Louisa Marguerite Christensen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet
Fagområde: Stroke, neurologi, neurologisk akutbehandling

Marguerite Ellekvist
Uddannelsesansvarlig overlæge
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret
Fagområde: Børn, børneanæstesi

Ove Gaardboe
Overlæge, ekstern konsulent
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Fagområde: Etik, end-of-life care og patientsikkerhed

Søren Paaske Johnsen
Professor, ledende overlæge
Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital
Ekspertområde: Stroke

Teis Krag
Paramediciner
Falck
Ekspertområde: Førstehjælp

Theo Walther Jensen
Læge, forsker
Region Hovedstadens Akutberedskab og Præhospitalt Center, Region Sjælland
Fagområde: Førstehjælp