Mål og strategi

Dansk Råd for Genoplivning arbejder for, at flere overlever hjertestop og stroke til et godt liv. 

Strategien er bygget op om Dansk Råd for Genoplivnings mission samt følgende mål inden for hjertestop-
og strokeområdet:

Dansk Råd for Genoplivning har siden Rådets start i 1993 opnået betydelige resultater på hjertestopområdet i samarbejde med en række andre aktører. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark er således i dag godt fire gange så høj som for 20 år siden, samtidig med at antallet af danskere, der træder til med hjertelungeredning ved hjertestop uden for hospital, også er firedoblet.

Siden 2018 har Dansk Råd for Genoplivning udvidet sit virkefelt til også at omfatte stroke (blødning eller blodprop i hjernen), der er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark. Stroke er et sygdomsbillede, som er relateret til mange af de samme årsager og forhold som hjertestopområdet.