Restart a Heart Day

EU-Parlamentet har opfordret medlemslandene til at indføre en europæisk Hjertestarterdag den 16. oktober for at øge bevidstheden om hjertestop og håndteringen af hjertestop hos den brede offentlighed, læger og andre sundhedsprofessionelle.

Det engelske navn for Hjertestarterdagen er Restart a Heart Day. Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden har siden 2013 stået bag Hjertestarterdagen i Danmark. En lang række organisationer, patientforeninger og frivillige stiller hvert år frivillig arbejdskraft til rådighed på dagen til at oplyse om genoplivning og lære danskerne at give hjertelungeredning og bruge en hjertestarter. I 2018 blev Hjertestarterdagen et verdensomspændende koncept og udbredes nu også uden for Europa.

restart a heart day