Uddannelse til instruktører

Alle ERC-instruktører gennemgår et uddannelsesforløb, der begynder med deltagelse på et 4 timers ERC-kursus i hjertelungeredning og brug af en hjertestarter. Hvis man gennemfører kurset med gode faglige kvalifikationer og vurderes at besidde de nødvendige menneskelige og pædagogiske egenskaber, kan kursisten blive inviteret til at deltage på et instruktørkursus. Man kan kun deltage på instruktørkurserne, hvis man inviteres.

På instruktørkurset trænes de pædagogiske principper, der anvendes i undervisningen på ERC’s kurser. Efter velgennemført instruktørkursus skal den kommende instruktør undervise superviseret minimum to gange for at blive instruktør. Det samlede uddannelsesforløb består altså af et velgennemført ERC-kursus, velgennemført instruktørkursus og minimum to superviserede undervisningsgange.

Instruktører, der ønsker at udbyde ERC’s HLR-AED kurser, skal have en aftale med Dansk Råd for Genoplivning. Det indebærer blandt andet gennemførelse af HLR-AED kurser med samlet set 100 deltagere eller flere pr. år, et oprettelsesgebyr og et gebyr pr. udstedt bevis.

Skriv til formand for DRG’s styregruppe for HLR-AED-kurser, Jens Roland, hvis du ønsker yderligere information: drg.hlraed@gmail.com

Hjerteløberordningen

Det er aftalt mellem Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning, at alle instruktører på genoplivnings- og førstehjælpskurser frit kan benytte denne powerpoint-præsentation, som Dansk Råd for Genoplivning har udarbejdet med beskrivelse af Hjerteløberordningen. 

Formålet med den fælles præsentation er at gøre det nemt for instruktører at præsentere TrygFondens Hjerteløberordning på kurserne, så det bliver så let som muligt for danskere at tage stilling til, om de vil tilmelde sig hjerteløberordningen.

Læs mere om Hjerteløberordningen