GEnoplivningskurser for fagfolk

Kurser i genoplivning for fagfolk

Uddannelse af høj kvalitet

Dansk råd for Genoplivning arbejder for, at al undervisning i genoplivning i Danmark følger de europæiske guidelines for genoplivning og lever op til de pædagogiske principper, der er defineret herunder. Dette gøres ved at skabe et fælles fagligt grundlag og viden for instruktører samt udvikling af fælles undervisningsmaterialer om hjertelungeredning og førstehjælp i Danmark. På den måde sikres kvaliteten af de kurser, der tilbydes i hjertelungeredning og brug af hjertestartere i Danmark.

Kurser til fire målgrupper

Under Dansk Råd for Genoplivning udbydes kurser til fire målgrupper: