Genoplivningskursus

Et kursus i genoplivning består af viden og praktiske håndgreb, som bør læres og opdateres jævnligt på et godkendt kursus.

ERC-kurser
Dansk Råd for Genoplivning gennemfører kurser fra Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC til borgere, sundhedsprofessionelle og kursusinstruktører i Danmark indenfor både basal og avanceret genoplivning. Kurserne følger ERC’s anbefalinger og retningslinjer på området 100 % og udbydes af en række organisationer under Dansk Råd for Genoplivning. Andre organisationer kan få en aftale om at gennemføre kurserne, ligesom f.eks. hvert hospital i Danmark har det i dag

Uddannelse af høj kvalitet
Dansk Råd for Genoplivning arbejder for, at al undervisning i genoplivning i Danmark følger de europæiske guidelines for genoplivning og lever op til de pædagogiske principper, der er defineret herunder. Dette gøres ved at skabe et fælles fagligt grundlag og viden for instruktører samt udvikling af fælles undervisningsmaterialer om hjertelungeredning og førstehjælp i Danmark. På den måde sikres kvaliteten af de kurser, der tilbydes i hjertelungeredning og brug af hjertestartere i Danmark.

Under Dansk Råd for Genoplivning udbydes kurser til tre målgrupper: