Kurser for livreddere

Livredder Førstehjælp instruktørkursus

Dansk Råd for Genoplivning udbyder livredderkurser for instruktører, der ønsker at undervise på Livredder Førstehjælp providerkursus. Kursets varighed er 4 timer. Efter tilfredsstillende gennemførsel af kurset skal instruktøren superviseres på et Livredder providerkursus. Derefter kan instruktøren undervise på Livredder Førstehjælp providerkursus (kurserne skal udbydes i regi af en kursusudbyder, se nedenfor).

Det er et krav, at instruktøren på forhånd er fuldt superviseret ERC HLR-AED-instruktør eller tilsvarende instruktøruddannelse med certifikat fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

Tilmeld dig et livredderkursus og hør mere om at blive instruktør.

Livredder Førstehjælp providerkursus

Dansk Råd for Genoplivning samarbejder med udbydere af et praktisk kursus målrettet livreddere på alle niveauer. Det kan f.eks. være bassin-, erhvervs-, åbent-vand- og kystlivreddere. Kursets varighed er 2,5 timer. Efter tilfredsstillende gennemførsel af kurset vil livredderen få lægelig delegation til at bruge medicinsk ilt. Desuden vil livredderen lære teknikker til at evakuere en person med en mistænkt skade på rygsøjlen fra bassinet med lav kant.

Det er et krav, at livredderen på forhånd har et gyldigt kursusbevis fra ERC HLR-AED-kursus eller tilsvarende genoplivningskursus med certifikat fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR). 

Find mere information

Kursusarrangører: