Dansk Hjertestopregister

Dansk Hjertestopregister har siden 2001 indsamlet data om hjertestop uden for hospital i Danmark. Registeret er et værdifuldt redskab til at monitorere indsatsen for, at flere overlever hjertestop uden for hospital, sikre kvalitetskontrol på hjertestopområdet i Danmark, og så er Dansk Hjertestopregister uundværligt i forskningssammenhænge.

De fem regioners præhospitale ledere har ansvaret for Dansk Hjertestopregister. De præhospitale organisationer har ansvaret for indsamling af data og har ejerskab over egne data. Dansk Råd for Genoplivning er sekretariat for Dansk Hjertestopregister, som støttes af TrygFonden.

Læs mere om Dansk Hjertestopregister på www.hjertestopregister.dk