Relevante apps ved hjertestop

Der findes flere apps, der kan være relevante ved hjertestop og kan gøre det lettere for dig at hjælpe, hvis du ser en person falde om med hjertestop.

TrygFondens Hjertestarter-app

TrygFondens Hjertestarter-app viser placeringen af alle hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk. Her kan du på forhånd orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter hænger, hvis det senere skulle blive aktuelt i en akut situation. I en akut situation skal du altid ringe 1-1-2, som vil henvise til den nærmeste hjertestarter. App’en er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og finansieret af TrygFonden. 

Regionernes akuthjælp-app

Akuthjælp-app’en giver et overblik over de akuttilbud, der er tættest på dig via gps-funktionen. Der er endvidere mulighed for at ringe direkte op fra app’en til lægevagten, tandlæge- og tandskadevagten, kiropraktorvagten, psykiatrisk skadestue og vagtapotekerne.