DRG's ekspertgruppe

Ekspertgruppen er stiftet i 2021 som DRG’s videnskabelige og faglige rådgivningsgruppe ved afklaring af spørgsmål inden for genoplivning og førstehjælp. Ekspertgruppen supplerer DRG’s styregruppe for stroke og den borgerrettede indsats Red Hjernen.

Styregruppen bemandes med interessenter og nøglepersoner bestående af:

Anne Lippert
Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Den pædagogiske tilgang

Carolina Malta Hansen
Hillerød Hospital
Fagområde: Førstehjælpere

Charlotte Barfod
Region Hovedstadens Akutberedskab
Fagområde: Den præhospitale indsats

Christian Hassager
Professor
Rigshospitalet
Fagområde: Post resuscitation care, intensivområdet, prognosticering

Christina Rostrup Kruuse
Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Stroke

Fredrik Folke
Overlæge, Ph.d., klinisk professor ved Københavns Universitet
Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Hjertestartere

Jens Roland
Formand for DRG’s styregruppe for HLR-AED kurser i Danmark
Fagområde: Basic life support, BLS

Jens Rosenberg
Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Advanced life support, ALS

Karen Ægidius
Overlæge, Ph.d.
Odense Universitetshospital
Fagområde: Stroke

Lars W. Andersen
Læge, lektor
Aarhus Universitetshospital
Fagområde: Forskning, epidemiologi

Ove Gaardboe
Ekstern konsulent
Styrelsen for Patientsikkerhed
Fagområde: Etik

Torsten Lauritsen
Rigshospitalet
Fagområde: Børneområdet

Theo Walther Jensen
Region Hovedstadens Akutberedskab
Fagområde: Førstehjælp