DRG's ekspertgruppe

Ekspertgruppen er stiftet i 2021 som DRG’s videnskabelige og faglige rådgivningsgruppe ved afklaring af spørgsmål inden for genoplivning og førstehjælp. Ekspertgruppen supplerer DRG’s styregruppe for stroke og den borgerrettede indsats Red Hjernen.

Styregruppen bemandes med interessenter og nøglepersoner bestående af:

Anne Lippert
Læge, Ekstern konsulent
Fagområde: Education og den pædagogiske tilgang

Asger Granfeldt
Lektor, læge, Ph.d, dr. med.
Intensiv, Aarhus Universitetshospital
Fagområde: Post resuscitation og Basic Life Support

Carolina Malta Hansen
Læge, Ph.d, post.doc. 
Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Førstehjælpere

Charlotte Barfod
Enhedschef
Region Hovedstadens Akutberedskab
Fagområde: Den præhospitale indsats og akutmedicin

Christian Hassager
Professor
Rigshospitalet
Fagområde: Post resuscitation care, intensivområdet, prognosticering

Christina Rostrup Kruuse
Professor, overlæge
Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Stroke og akut neurologi

Fredrik Folke
Overlæge, Ph.d., klinisk professor ved Københavns Universitet
Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Gentofte Hospital
Fagområde: Brug af hjertestarter, hjertestop og genoplivning

Jens Roland
Formand for DRG’s styregruppe for HLR-AED kurser i Danmark
Fagområde: Basic life support, BLS

Jens Rosenberg
Overlæge, Ph.d.
Amager Hvidovre Hospital, Medicinsk afd. i Glostrup
Fagområde: Advanced life support, ALS

Karen Ægidius
Overlæge, Ph.d.
Odense Universitetshospital
Fagområde: Stroke og akut neurologi

Lars W. Andersen
Læge, lektor
Aarhus Universitetshospital
Fagområde: Forskning, epidemiologi

Marguerite Ellekvist
Uddannelsesansvarligoverlæge
Fagområde: Børn, børneanæstesi

Ove Gaardboe
Overlæge, ekstern konsulent
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Fagområde: Etik, end-of-life care og patientsikkerhed

Theo Walther Jensen
Læge, forsker
Region Hovedstadens Akutberedskab og Præhospitalt Center, Region Sjælland
Fagområde: Førstehjælp