Webinars

Nyt om genoplivning på 30 minutter

Niklas Breindahl, læge og formand for DRG’s styregruppe for PBLS-kurser
Stefan Koust, Dansk Førstehjælpsråd

Niklas Breindahl gennemgår de opdaterede anbefalinger for udvalgte områder indenfor førstehjælp: stabilt sideleje, hedeslag, forbrænding, ydre blødning og stroke. I anden del af foredraget giver instruktørtræner Stefan Koust eksempler på, hvordan anbefalingerne vedrørende stroke implementeres i den praktiske undervisning gennem Dansk Førstehjælpsråd.

Fredrik Folke, professor og forskningschef
Teis Krag, Dansk Førstehjælpsråd

Professor og forskningschef Fredrik Folke gennemgår de opdaterede anbefalinger fra Dansk Råd for Genoplivning, hvorefter formand for uddannelsesudvalget i Dansk Førstehjælpsråd Teis Krag giver eksempler på, hvordan anbefalingerne implementeres i den praktiske undervisning gennem Dansk Førstehjælpsråd.

Kasper Glerup Lauridsen, læge og ph.d.-studerende

Kasper Glerup Lauridsens forskning, som er det første af sin slags, viser en sammenhæng mellem pauser i hjertestopmassagen og overlevelse efter hjertestop hos børn. Jo længere pauser under genoplivning, jo lavere er sandsynligheden for at overleve. Hør om studiet og hvilken forskel det potentielt kan gøre i den fremtidige behandling af børn med hjertestop.

Fredrik Folke, professor og forskningschef
Kasper Iversen, professor og overlæge

Hør om de gældende anbefalinger fra Dansk Råd for Genoplivning og det Europæiske Råd for Genoplivning og beskriver samtidig hvad der sker, hvis frivillige hjerteløbere bliver kaldt ud til et hjertestop hos en person, der viser sig at være smittet med COVID-19.

Julie Samsøe Kjølbye, ph.d.-studerende
Sidsel Møller, ph.d.-studerende 

Foredraget giver et spændende indblik i noget af den nyeste forskning på genoplivningsområdet vedrørende socioøkonomi ved hjertestop og registrering af hjertestartere på Hjertestarter-Netværket.

Amalie Kragh, hjerteløber
Tage Nissen, instruktør
Linn Andelius, TrygFonden Hjerteløber

Foredraget sætter fokus på instruktørens rolle og betydning for motivationen hos unge kursister, spørger ind til tallene bag de mere end 80.000 tilmeldte hjerteløbere i Danmark og giver ordet til en ung hjerteløber, der selv har været i aktion.

Kasper Hansen, forsker ved Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet

Hvad sker der med hjertet og de indre organer, når et menneske får hjertemassage? Kasper Hansen har været med til at udvikle en ny CT-skanningsmetode, som viser hvad der sker i bryst- og maveregionen under simuleret hjertemassage.