Hvorfor blive aktør?

Hjertestarterdagen er en unik mulighed for, at I som organisation, virksomhed eller forening kan markere jer overfor jeres målgruppe og nå bredere ud. Som aktør kan I lave et sjovt og anderledes arrangement, der bringer jeres medarbejdere og frivillige i spil på en ny og kreativ måde – samtidig med, at I bakker op om et vigtigt budskab.

Vi håber, at mange aktører kan se Hjertestarterdagen som en anledning til at vise det arbejde, som vi sammen gør for at forbedre chancen for at overleve hjertestop i Danmark.

Se tre aktører fortælle om deres aktiviteter til Hjertestarterdagen

Salg og produktpromovering til Hjertestarterdagen

Til Hjertestarterdagen stiller Dansk Råd for Genoplivnings medlemsorganisationer og samarbejdspartnere aktiviteter gratis til rådighed for borgerne. Det er helt uden for sigtet med Hjertestarterdagen og strengt forbudt for aktørerne at sælge eller promovere nogen former for produkter på Hjertestarterdagen.

Formålet med Hjertestarterdagen er at minde danskerne om, at det er vigtigt at træde til, hvis de bliver vidne til et hjertestop. Med den fælles indsats fra rigtig mange aktører på hjertestopområdet over hele landet er det år efter år lykkedes at skabe positiv opmærksomhed Hjertestarterdagen. Det samarbejde glæder vi os til at fortsætte fremover.